Hvad er vægtneutral sundhed?

Min behandling bygger bl.a. på principper fra tilgangen vægtneutral sundhed.

 

Den vægtneutrale tilgang til sundhed betegnes formelt som ”en holistisk, klientcentreret tilgang til sundhed”. Det vil sige, at når jeg tilbyder et behandlingsforløb for slankekursforstyrrelse eller BED ud fra denne tilgang, tager jeg udgangspunkt i dig som et helt menneske.

Kernen i tilgangen er, at det er muligt at forbedre din sundhedstilstand ved at hjælpe dig med at skabe vedvarende og nydelsesfuld sundhed – uafhængigt af ændringer i din vægt.

Det handler om at hjælpe dig til at finde ind til, hvad der føles godt for dig og din krop – og gøre dig bevidst om de ydre og indre overbevisninger, tanker og mønstre, som har ført dig til den situation, du står i lige nu.

Lad mig hjælpe dig med din slankekursforstyrrelse eller BED

Send en SMS til 93 95 01 96 eller mail til susanne@vaegtneutral.dk med navn og telefonnummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Gennem en gratis afklaringssamtale finder vi frem til, om jeg er den rette behandler for dig.

Lad mig hjælpe dig med din slankekursforstyrrelse eller BED

Send en SMS til 93 95 01 96 eller mail til susanne@vaegtneutral.dk med navn og telefonnummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Gennem en gratis afklaringssamtale finder vi frem til, om jeg er den rette behandler for dig.

Hvorfor vægtneutral sundhed?

Tilgangen vægtneutral sundhed er opstået som en modreaktion på den traditionelle vægtfokuserede tilgang til sundhed.

Overalt i samfundet – såvel i lægestanden som i diverse ’sundhedsindustrier’ og befolkningen generelt – har der været en misforståelse om, at ”tynd er lig med sund”. Det har medført et enormt fokus på BMI, vægttab, kalorietælling og fedtforbrænding – for blot at nævne nogle få eksempler.

Dette har skabt en udbredt vægtstigmatisering og diskriminering af personer med store kroppe og har haft store trivselsmæssige konsekvenser for store dele af befolkningen over hele verden.

Det store fokus på vægttab som den rigtige vej til sundhed har ført til, at vi som befolkning igen og igen fanges i gentagne mislykkede slankekursforsøg. Kalorierestriktion, sult og overoptagethed af mad, krop og vægt har store fysiologiske og psykologiske konsekvenser som (i værste fald) kan føre til slankekursforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Der er derfor brug for en tilgang, som afkobler vægt og vægttab fra sundhed og bidrager til at skabe vedvarende og nydelsesfuld sundhed, der fører til øget livskvalitet for den enkelte – uden fokus på vægt.

De fire kerneelementer i vægtneutral sundhed

Når vi arbejder ud fra den vægtneutrale tilgang, arbejder vi, med udgangspunkt i dig, med fire primære elementer:

  • Selvomsorg
  • Intuitiv spisning
  • Kropsrespekt
  • Nydelsesfuld bevægelse

Intuitiv spisning handler om at hjælpe dig til at spise mere frit ud fra sult, mæthed, behov og nydelse – frem for eksternt definerede regler, kostplaner og kalorietælling.

Kropsrespekt handler om at respektere din krop for det, den kan, frem for hvordan den ser ud. Vi skaber bevidsthed om, at kroppe er forskellige og kommer i alle former og størrelser – og alle har lige meget værdi uanset krop og vægt.

Nydelsesfuld bevægelse handler om at bruge og bevæge din krop og finde frem til de typer bevægelse, som giver dig glæde og velvære og gør dig i stand til at gøre de ting, du ønsker i livet.

Selvomsorg er omdrejningspunktet for de andre tre elementer og handler om, at du lærer at vise dig selv venlighed og forståelse og tager dig godt af dig selv, dine følelser og din krop.

Figuren er gengivet efter aftale med Inger Bols fra bogen ’Intuitiv spisning – vejen til vægtneutral sundhed’.

Opgør med begreberne BMI, ’overvægt’, ’undervægt’ og ’normalvægt’

Det vigtigste budskab i tilgangen vægtneutral sundhed er, at din sundhed ikke vurderes ud fra din vægt og dit BMI. Fokus er derimod på din adfærd, og hvordan du har det. Vi gør op med alle de gængse myter om BMI, der står for Body Mass Index. BMI bruges som en indikator for sammenhængen mellem højde og vægt og for, om vægten er på et niveau, hvor den udgør en potentiel sundhedsrisiko for den enkelte.

Vi gør desuden op med brugen af ord som ’overvægt’, ’undervægt’ og ’normalvægt’. Ordene hænger nemlig tæt sammen med BMI benyttet som et generelt måleredskab for, hvor meget vi hver især bør veje. Måske har vi glemt, at begrebet BMI blev opfundet i 1832 af en matematiker, som blot ønskede et redskab til at sammenligne vægt og højde for befolkningsgrupper i de industrialiserede lande.

Det er derfor MEGET vigtigt at slå fast: Du kan godt have et højt BMI og stadig være sund!

Sundhed handler nemlig om langt mere end BMI og vægt – det handler fx også om dine gener, dit køn, din kropssammensætning, din alder, din sundhedsadfærd, din psykiske tilstand og dit metaboliske stofskifte, dvs. din krops normale drift og omsætning af næringsstoffer. Alt sammen vigtige elementer af din sundhed, som vægt og BMI ikke siger noget om.

Du vil derfor ikke høre mig bruge begreber som ’overvægt’, ’undervægt’ og ’normalvægt’, for det indikerer, at du kan have en rigtig eller forkert vægt, og at der er et ideal, du bør stræbe efter at leve op til – og derfor bør lave om på din krop og kontrollere din spisning og motion ud fra det ideal.

Uanset om du ligger over eller under ’normalvægt’ kan en italesættelse af din vægt føre til en indre forkerthedsfølelse og selvkritik. Og for personer med høj vægt kan dette forstærkes endnu mere af den ydre samfundsmæssige vægtstigmatisering, udskamning og diskriminering, som også er en konsekvens af samfundets store fokus på mad, krop og vægt.

Jeg anvender derimod begreber som ’høj vægt’, ’lav vægt’ og ’vægt midt imellem’ – eller bare ’et menneske med en vægt’. For vægt burde være 100% neutral i sin beskrivelse, på linje med din højde og din skostørrelse, og ikke være et måleredskab for din værdi som menneske.

Klinik for Vægtneutral Sundhed
v/ Susanne Leerbeck
Hadsundvej 61A, 9000 Aalborg

+45 93950196
susanne@vaegtneutral.dk

CVR-nr: 40570004

Cookie- og privatlivspolitik